Legea finantarii partidelor politice-O ILUZIE! Banii negri pot fi folosiți în precampanie!

Ca urmare a numeroaselor sesizări venite pe adresa Autorității Electorale Permanente (AEP) și a informațiilor vehiculate în presă prin care sunt reclamate încălcări ale legislației electorale de către partide politice și potențiali candidați independenți, prin afișarea, pe spațiul public, a unor materiale de propagandă, AEP face următoarele precizări:

Nu există nicio încălcare a legislației electorale în cazul partidelor politice și a persoanelor fizice care își fac publicitate politică stradală în perioadele dintre campaniile electorale, prin bannere și alte materiale de propagandă, întrucât Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali reglementează strict conduita candidaților în campania electorală.

Campania electorală începe în data de6 mai 2016, iar Legea nr. 334/2006 privind privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale interzice competitorilor politici să utilizeze bannere, mesh-uri, panouri publicitare, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.

În perioadele dintre campaniile electorale, partidele politice pot să-și facă promovare politică prin orice mijloc permis de legile care reglementează domeniul publicității.

În ceea ce privește locurile în care sunt expuse bannere și alte materiale publicitare aparținând partidelor politice sau presupușilor candidați independenți la alegerile locale,precizăm că responsabilitatea aprobărilor pentru amplasarea acestora pe spațiul public aparține autorităților publice locale, conform Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

Autoritățile administrației publice locale sunt singurele în măsură să răspundă sesizărilor privind amplasarea materialelor de publicitate politică pe spațiul public.

AEP verifică strict legalitatea surselor de finanțare pentru activitățile de publicitate politică,conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

„Potrivit art. 36 alin. (7) lit. b) din Legea 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor. Ţinând cont de cele mai sus menţionate şi având în vedere faptul că perioada în care au loc aspectele prezentate se află în afara campaniei electorale, acestea nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată”, a precizat AEP, cu referire la cheltuielile partidelor care au materiale publicitare în Capitală.

Share on Facebook74Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Comments

comments